Semmelweis university (دانشگاه علوم پزشکی‌ سملویس)

 

این دانشگاه در سال ۱۶۳۵ تاسیس شد و در سال ۱۹۶۹ دانشگاه سملویس (Semmelweis University) نامگذاری شد. این دانشگاه در زمینهٔ پذیرش دانشجویان خارجی‌ اوّلین دانشگاه در مجارستان است که این کار را به عهده گرفت.

امروزه دانشگاه سملویس در رشته‌های علوم پزشکی‌، دندان پزشکی‌، داروسازی، تربیت بدنی و علوم ورزشی و علوم بهداشتی فعالیت دارد. تعداد دانشجویان پزشکی‌ به صورت تقریبی در رشتهٔ پزشکی‌ ۳۲۰۰ نفر، در دندانپزشکی‌ ۶۴۰ و در داروسازی ۶۵۰ نفر میباشند.

شهریه سالانه برای رشته‌های پزشکی‌ و دندان پزشکی‌ برابر است با ۱۸۲۰۰ دلار آمریکایی‌ (۹۱۰۰ دلار برای هر ترم)
شهریهٔ سالانه برای رشتهٔ داروسازی ۱۲۰۰۰ دلار (۶۰۰۰ دلار برای هر ترم)
هزینهٔ فرم درخواست پذیرش برای هر کدام از رشته‌های ذکر شده برابر است با ۲۰۰ دلار

ورود به دانشگاه سملویس مستلزم قبولی متقاضیان در امتحان ورودی این دانشگاه می‌باشد. برای جزئیات در مورد امتحان ورودی به این قسمت مراجعه کنید.

رشته ها:

- پزشکی‌
- دندان پزشکی‌
- داروسازی
- پیش دانشگاهی پزشکی‌

رشتهٔ پزشکی‌ عمومی‌ (faculty of Medicine):

کشور مجارستان یکی‌ از بهترین کشورها برای یادگیری علوم پزشکی‌ به دلیل اعتبار بالای دانشگاههای خود می‌باشد.
رشتهٔ پزشکی‌ از ۱۲ ترم، به مدت ۶ سال تشکیل شده است که در دو سال اول به بنیان رشتهٔ علوم پزشکی‌ می‌پردازد و از سال سوم به نظریه‌ها، عملکردهای آزمایشگاهی و کار در بیمارستان جهت می‌یابد. ۲ ترم آخر این رشته شامل کارآموزی در ۳۷ هفته می‌باشد و در آخر، دانشجویان پس از قبولی در امتحان هیأت پزشکی‌، دارای مدرک دکترای پزشکی‌ عمومی‌ میشوند.
شهریه سالانه برای رشته‌های پزشکی‌ برابر است با ۱۸۲۰۰ دلار آمریکایی‌ (۹۱۰۰ دلار برای هر ترم)
هزینهٔ فرم درخواست پذیرش برای هر کدام از رشته‌های ذکر شده برابر است با ۲۰۰ دلار

رشتهٔ دندان پزشکی‌ (faculty of dentistry):

این دورهٔ ۵ ساله دارای ۱۰ ترم می‌باشد و در حالی‌ که به پایهٔ علوم دندان پزشکی‌ و درمانگاهی می‌پردازد، از توسعه علمی‌ و حرفه‌ای این رشته نیز دریغ نمیکند.

در ۳ سال اول، علوم پایهٔ پزشکی‌ و دندانپزشکی‌ به دانشجویان تدریس میشود. در دو سال آخر، مطالعهٔ درمانگاهی فشرده در هر یک از رشته‌های مختلف دندان پزشکی‌ با تاکید بر درمان بیماران ارائه میشود.
در سال آخر دانشجویان با شرکت در رشته‌های انتخابی، کنفرانسهای درمانگاهی، شیوه‌های بیمارستانی و پایان دورهٔ دندان پزشکی‌ میتوانند مدرک دکترای دندان پزشکی‌ را دریافت کنند.

شهریه سالانه برای رشته‌های دندان پزشکی‌ برابر است با ۱۸۲۰۰ دلار آمریکایی‌ (۹۱۰۰ دلار برای هر ترم)
هزینهٔ فرم درخواست پذیرش برای هر کدام از رشته‌های ذکر شده برابر است با ۲۰۰ دلار

رشته داروسازی (faculty of pharmacy):

مدّت این دوره ۵ سال و شامل ۱۰ ترم می‌باشد. این رشته نیز همانند رشته‌های دیگر پزشکی‌ از آغاز خود به معرفی‌ پایهٔ داروسازی می‌پردازد.
در نیمه دوم سالهای تحصیلی‌، دانشجویان از آموزش و پرورش داروهای عمومی‌ و خاص، کار در داروخانه‌ها، موسسات، آزمایشگاها و اثر داروها بهره‌مند میشوند.

شهریهٔ سالانه برای رشتهٔ داروسازی ۱۲۰۰۰ دلار (۶۰۰۰ دلار برای هر ترم)
هزینهٔ فرم درخواست پذیرش برای هر کدام از رشته‌های ذکر شده برابر است با ۲۰۰ دلار

مشاوره

- آیا در جهت انتخاب رشته و انتخاب محل تحصیل صحیح نیاز به راهنمایی‌ دارید؟
- آیا نیاز به اطلاعات در جهت سرمایه‌گذاری و شرایط شغلی‌ در مجارستان دارید؟
- آیا در بوداپست زندگی‌ می‌کنید و نیاز به راهنمایی‌ دارید ؟

در جهت دریافت مشاورهٔ رایگان با شماره تلفن زیر تماس حاصل فرمائید.
باعث افتخار ماست که بتوانیم تجربیات و عقاید خود را در اختیار شما بگذاریم.
ما آمادهٔ پاسخگویی به تمام سؤالات شما هستیم

 تلفن تماس: ۰۰۳۶۷۰۴۳۹۷۴۹۷

ارتباطات اینترنتی